Per a què?

PER A QUÈ OPOSITAR?
Treballar per a l’Administració Pública té nombrosos avantatges, entre altres:
1. S’adquireix un contracte estable des del primer moment.
2. S’obté un bon sou que és revisat periòdicament.
3. La solidesa i seguretat caracteritzen tant el lloc de treball com el sou obtingut.
4. Hi ha possibilitats de promoció i mobilitat en els llocs de treball. D’aquesta manera, amb la titulació adequada o els mèrits realitzats es pot ascendir en la categoria adquirida.

Anuncis