Oposicions a la Unió Europea

OPOSICIONS A LA UNIÓ EUROPEA
Quan parlem de treballar a Europa, el primer que ha d’assenyalar-se és que des d’un punt de vista orgànic, la Unió Europea actua com un Estat més i com a tal, té una sèrie de necessitats de personal que han de ser cobertes.  Les oposicions són convocades per a les diferents institucions europees (Parlament, Consell, Consell Europeu, Comissió, Tribunal de Justícia, Tribunal de Comptes, Banc Central Europeu) i per a nombrosos organismes europeus.
A manera d’exemple, la UE requereix persones amb coneixements de Dret, Economia, Traductors, Enginyers, Secretariat, Administratiu, Cooperació… El camp és molt ampli.

Les oposicions a la UE es publiquen tots els anys i amb bon nombre de places.
Sempre que els candidats reunisquen el perfil i que les oposicions es publiquen en dates diferents, els candidats poden presentar-se a totes les oposicions que desitgen, tant dins de la pròpia categoria com de categories inferiors. La UE no cobra cap taxa per presentar-se a les oposicions.

Superada l’oposició, els funcionaris queden inclosos en una llista d’espera i s’incorporen al lloc de forma immediata, o progressivament, a mesura que es van produint les vacants. Donat l’elevat nombre de seccions i departaments de la Unió Europea, pot ocórrer que al funcionari se li oferisquen diversos llocs a triar, sempre dins del seu perfil i de la plaça obtinguda.

És important que tingues en conte:
– És necessari tenir coneixements d’una segona llengua. Aquestes oposicions exigeixen conèixer dos idiomes europeus: un a molt bon nivell i un altre a nivell satisfactori. En el primer cas es troba, per exemple, el propi idioma matern, sempre que siga d’un Estat de la UE. En el segon cas té ser Inglés, Francès o Alemany (un d’ells), a nivell mitjà. No és necessari acreditar el nivell mitjançant diploma.
– Un nombre elevat de places es convoquen per a treballar a Brussel·les. Es pot sol·licitar canvi de destinació passada un temps. A més, els funcionaris europeus tenen dret a excedència.
– El termini que existeix entre l’anunci de les oposicions i els exàmens és breu. A més, en les oposicions a la UE la major part de les proves són comunes (igual en totes les oposicions). Per això, es recomana començar amb antelació la preparació de les proves comunes i posteriorment, amb temps suficient, el material específic de l’oposició en concret que es publica i a la qual es presenta. Pots presentar-te a diverses oposicions publicades en dates diferents, sense haver de fer un esforç extra massa gran.

Anuncis