Aspirants amb discapacitats

ASPIRANTS AMB DISCAPACITATS
En les ofertes d´ocupació, es reservaran un nombre no inferior al 5% de les vacants per a ser cobertes entre persones amb alguna discapacitat de grau igual o superior al 33%, de tal mode que arriben a ser el 2% de els efectius totals de la Administració de l´Estat.

Anuncis