>18 / <17 / INJUVE / Salut

#nonsmokingchallenge

El tabaquisme és la primera causa de mortalitat evitable a Espanya i el 25% de les persones majors de 15 anys el consumeixen.

Per tal de frenar aquesta tendència, el “Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad” ha iniciat la campanya #nonsmokingchallenge. Aquesta és una campanya de conscienciació, els objectius de la qual són fomentar una imatge positiva allunyada del tabac, promoure actituds de vida saludables i afavorir l’abandonament del consum entre els més joves.

El repte #nonsmokingchallenge està dirigit als joves (fumadors o no) que busquen desafiar la societat i acabar definitivament amb aquest hàbit.

Anuncis